Data stories

Med data stories omvandlar vi data och forskning till pedagogiska visualiseringar. Hitta dina favoriter för att lära dig om världen och sprida kunskap. Statistiken uppdateras regelbundet av våra medarbetare och våra data-robotar.

Med data stories omvandlar vi data och forskning till pedagogiska visualiseringar. Hitta dina favoriter för att lära dig om världen och sprida kunskap. Statistiken uppdateras regelbundet av våra medarbetare och våra data-robotar.

Datastory

Datastory
c/o Internetstiftelsen
Hammarby Kaj 10D
Box 92073
120 07 Stockholm

Följ Datastory

hello@datastory.org