Om Datastory

Datastory är en ideell organisation som gör data och kunskap tillgängligt för alla i form av interaktiva verktyg och datadrivet berättande.

About Datastory

Vårt uppdrag

Datastorys mål är att belysa några av de viktigaste samhällsfrågorna i vår tid. Vi gör det genom att utnyttja mängden information runt omkring oss och göra den tillgänglig för alla.

Oberoende

Datastory är oberoende. Vi finansierar vår verksamhet genom bidrag, donationer, konsultarbete, seminarier, publikationer, partnerskap och andra aktiviteter.

Läs mer om våra samarbetsformer
Datastory is independent
Datastory is open and free

Öppenhet

Allt fler betalväggar dyker upp och därför är det extra viktigt att alla kan få tillgång till uppdaterad statistik och forskning. Vi utvecklar Datastory för att inspirera till nya perspektiv och lösningar och för att ge en bättre överblick över samhället. Våra berättelser baseras på forskning och vir edovisar våra källor och välkomnar synpunkter kring hur sajten kan förbättras.

Läs om hur vi använder Creative Commons

Innovation

Vi gräver på djupet för att förstå hur samhället fungerar så att vi kan bidra till hållbar utveckling med nya lösningar och användbar statistik. Vi bygger våra applikationer med modern teknik med särskilt fokus på långsiktighet, robusthet och tillförlitlighet.

Se våra senaste data stories
Datastory keeps innovating

In memory of Hans Rosling

"The seemingly impossible is possible."

Hans Rosling — Professor in Global Health

Image: TED.com

Teknologier vi använder

Vi bygger våra applikationer på beprövade ramverk.

react
nextjs
d3
dato
airflow
victory
postgresql
circleci

Hur Datastory blev till – grundaren berättar

Mitt intresse för pedagogik och global utveckling förde mig till Hans Rosling och Stiftelsen Gapminder för nästan tio år sedan. Det som började med ett e-postmeddelande till Hans Rosling blev till fyra års nära samarbete, som ägnades åt att förklara människors livsvillkor och länders utveckling genom TEDTalks och andra föreläsningar och aktiviteter i Sverige och utomlands. Tio år senare har informationsteknologin utvecklats och det som då tog månader att "koda och visualisera" tar dagar eller veckor idag. Samtidigt har det skett en snabb utveckling inom området "öppna data" och mer och mer information finns tillgänglig. Konkurrensen om vår uppmärksamhet är dock stor. Hur kan statistik och forskning om nya lösningar på samhällets viktigaste utmaningar bli lika spännande som Netflix, datorspel eller roliga kattvideor? Vi har inte svaren, men Datastory är vårt bidrag till att hitta nya pedagogiska metoder.

DL

Daniel Lapidus