Kunskap för alla

Om Datastory

Datastory är en ideell organisation som gör data och kunskap tillgängligt för alla i form av interaktiva verktyg och datadrivet berättande.

Datastory är en ideell organisation som gör data och kunskap tillgängligt för alla i form av interaktiva verktyg och datadrivet berättande.

arrow-down
About Datastory

Grundpelare

Datastory grundades med ambitionen att inspirera och informera människor om världen omkring dem.

Autonomy

Oberoende

Datastory är oberoende. Vi finansierar vår verksamhet genom bidrag, donationer, konsultarbete, seminarier, publikationer, partnerskap och andra aktiviteter.

About Datastory

Innovation

Vi gräver på djupet för att förstå hur samhället fungerar så att vi kan bidra till hållbar utveckling med nya lösningar och användbar statistik. Vi bygger våra applikationer med modern teknik med särskilt fokus på långsiktighet, robusthet och tillförlitlighet. Vi behandlar vårt interna arbete på samma sätt och vi förbättrar våra metoder kontinuerligt för att möta nya utmaningar.

About Datastory

Öppenhet

Allt fler betalväggar dyker upp och därför är det extra viktigt att alla kan få tillgång till uppdaterad statistik och forskning. Vi utvecklar Datastory för att inspirera till nya perspektiv och lösningar och för att ge en bättre överblick över samhället. Vi har ett längre perspektiv än den gängse nyhetscykeln. Våra berättelser baseras på forskning och vi identifierar användbar data och statistik. Vi redovisar våra källor och välkomnar alla förslag till bättre källor.

Vårt uppdrag

Datastorys mål är att belysa några av de viktigaste samhällsfrågorna i vår tid. Vi gör det genom att utnyttja mängden information runt omkring oss och göra den tillgänglig för alla.

Hur Datastory blev till – grundaren berättar

Mitt intresse för pedagogik och global utveckling förde mig till Hans Rosling och Stiftelsen Gapminder för nästan tio år sedan. Det som började med ett e-postmeddelande till Hans Rosling blev till fyra års nära samarbete, som ägnades åt att förklara människors livsvillkor och länders utveckling genom TEDTalks och andra föreläsningar och aktiviteter i Sverige och utomlands. Tio år senare har informationsteknologin utvecklats och det som då tog månader att "koda och visualisera" tar dagar eller veckor idag. Samtidigt har det skett en snabb utveckling inom området "öppna data" och mer och mer information finns tillgänglig. Konkurrensen om vår uppmärksamhet är dock stor. Hur kan statistik och forskning om nya lösningar på samhällets viktigaste utmaningar bli lika spännande som Netflix, datorspel eller roliga kattvideor? Vi har inte svaren, men Datastory är vårt bidrag till att hitta nya pedagogiska metoder.

Daniel

Daniel Lapidus

Director and Founder of Datastory

In memory of Hans Rosling.

"The seemingly impossible is possible"

Hans Rosling – Professor in Global Health

Teknologier vi använder

Vi bygger våra applikationer på beprövade ramverk.

Technologies

Bli en partner

Vi hjälper er berätta med data

För att påbörja ett samarbete, skicka ett e-postmeddelande till oss så återkommer vi med feedback på ditt projekt.

Datastory

Datastory
c/o Internetstiftelsen
Hammarby Kaj 10D
Box 92073
120 07 Stockholm

Följ Datastory

hello@datastory.org