1366 dagar kvar till valet 2022Uppdateras kontinuerligt

Mätningarnas mätning

Hur skulle Sverige rösta om det var val idag? Med hjälp av Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet sammanväger vi de mest tillförlitliga opinionsmätningarna.

Select...

Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap och har arbetat med Mätningarnas mätning sedan mitten på 90-talet.

Henrik Ekengren Oscarsson förklarar Mätningarnas mätning

Parti för parti

Hur mycket skiljer sig opinionsinstituten åt?

Jämför undersökningarna genom att byta parti och källa. Vem ligger närmast snittet? Mätningarnas Mätning sammanväger flera källor för att ge dig en samlad analys av det aktuella läget.

Mätningarnas mätning (MäMä) är en viktad sammanvägning av opinionsmätningar från Sifo, Demoskop, Novus och Ipsos. Även Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning i maj och november (SCB/PSU) ingår i Mätningarnas Mätning.

Mätningar som bygger på icke sannolikhetsurval – exempelvis självrekryterade webbpaneler – ingår inte i MäMä. För mer information om varje opinionsinstituts metoder hänvisar vi till deras respektive hemsidor.

Namn
Senaste undersökning
Ingår i MäMä
ungefär en månad sedan
21 dagar sedan
25 dagar sedan
nio dagar sedan
ungefär en månad sedan
24 dagar sedan
ungefär en månad sedan
tre månader sedan
tre månader sedan

Upp eller ner?

Vad har hänt sedan valet 2014?

Här kan du jämföra valet 2014 – stapeln till vänster för varje parti – med nutid. Dra i tidsreglaget under grafen för att se utvecklingen över tid.

Mätningarnas Mätning
13 nov 2018
19 sep 2014
13 nov 2018

Datastory utvecklar fler stories om opinionsmätningar, sakfrågor och politiker. Har du en idé? Maila oss gärna på hej@datastory.se. Vi läser alla mejl.

Metod och källor

Mätningarnas mätning (MäMä) är en viktad sammanvägning (poll of polls) av opinionsmätningar från Sifo, Demoskop, Novus och Ipsos. Även Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning i maj och november (SCB/PSU) ingår i Mätningarnas Mätning. Dessa mätningar liknar varandra eftersom de ställer en likartad fråga (om det vore riksdagsval idag, vilket parti skulle du rösta på?). Mätningar som bygger på icke sannolikhetsurval – exempelvis självrekryterade internetpaneler – ingår inte i MäMä.

Metoden bakom MäMä bygger på ett glidande medeltal av de skattningar (procenttal) som de olika partierna får i mätningarna. En enkel funktion ('lpoly') används för att låta nyare mätningar väga tyngre än äldre. Dessutom viktas resultaten så att mätningar med större antal respondenter väger tyngre än de mätningar som bygger på färre intervjuade. Känsligheten i funktionen, det vill säga hur tungt en ny mätning ska väga in, är inställd för att ge en tillräckligt stor tröghet att man inte riskerar att dra alltför långtgående slutsatser av överraskande resultat i en mätning.

Samarbetet mellan Datastory och det Svenska Valforskningsprogrammet har blivit verklighet tack vare forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond.


Valforskningsprogrammet

Datastory samarbetar

Valforskningsprogrammet

Läs mer om samarbetet


Gillade du det här? Dela!

Vill du veta när nästa story kommer ut? Signa upp för nyhetsbrevet.


Folkungagatan 122
116 30 Stockholm
Sweden

Följ osshello@datastory.org

Datastory är en ideell organisation som gör data och kunskap tillgängligt för alla genom visuella appar och berättelser.


Datastorys grafik är tillgänglig under Creative Commons. Se Fri kunskap för mer information om licensiering.