1024 dagar kvar till valet 2022Uppdateras kontinuerligt

Mätningarnas mätning

Hur skulle Sverige rösta om det var val idag? Med hjälp av Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet sammanväger vi de mest tillförlitliga opinionsmätningarna.

Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap och har arbetat med Mätningarnas mätning sedan mitten på 90-talet.

Henrik Ekengren Oscarsson förklarar Mätningarnas mätning

Parti för parti

Hur mycket skiljer sig opinionsinstituten åt?

Jämför undersökningarna genom att byta parti och källa. Vem ligger närmast snittet? Mätningarnas Mätning sammanväger flera källor för att ge dig en samlad analys av det aktuella läget.

Mätningarnas mätning (MäMä) är en viktad sammanvägning av opinionsmätningar från Sifo, Demoskop, Novus och Ipsos. Även Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning i maj och november (SCB/PSU) ingår i Mätningarnas Mätning.

Mätningar som bygger på icke sannolikhetsurval – exempelvis självrekryterade webbpaneler – ingår inte i MäMä. För mer information om varje opinionsinstituts metoder hänvisar vi till deras respektive hemsidor.

Namn
Senaste undersökning
Ingår i MäMä
ungefär två månader sedan
ungefär två månader sedan
ungefär två månader sedan
sex månader sedan
ungefär en månad sedan
ungefär en månad sedan
ungefär två månader sedan
fyra månader sedan
ungefär ett år sedan

Upp eller ner?

Vad har hänt sedan valet 2018?

Här kan du jämföra valet 2018 – stapeln till vänster för varje parti – med nutid. Dra i tidsreglaget under grafen för att se utvecklingen över tid.

12 okt, 2019
19 sep, 2014
12 okt, 2019

Datastory utvecklar fler stories om opinionsmätningar, sakfrågor och politiker. Har du en idé? Maila oss gärna på hej@datastory.se. Vi läser alla mejl.

Metod och källor

Mätningarnas mätning (MäMä) är en viktad sammanvägning (poll of polls) av opinionsmätningar från Sifo, Demoskop, Novus och Ipsos. Även Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning i maj och november (SCB/PSU) ingår i Mätningarnas Mätning. Dessa mätningar liknar varandra eftersom de ställer en likartad fråga (om det vore riksdagsval idag, vilket parti skulle du rösta på?). Mätningar som bygger på icke sannolikhetsurval – exempelvis självrekryterade internetpaneler – ingår inte i MäMä.

Metoden bakom MäMä bygger på ett glidande medeltal av de skattningar (procenttal) som de olika partierna får i mätningarna. En enkel funktion ('lpoly') används för att låta nyare mätningar väga tyngre än äldre. Dessutom viktas resultaten så att mätningar med större antal respondenter väger tyngre än de mätningar som bygger på färre intervjuade. Känsligheten i funktionen, det vill säga hur tungt en ny mätning ska väga in, är inställd för att ge en tillräckligt stor tröghet att man inte riskerar att dra alltför långtgående slutsatser av överraskande resultat i en mätning.

Samarbetet mellan Datastory och det Svenska Valforskningsprogrammet har blivit verklighet tack vare forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond.

collaborate.datastory-collaborates

Valforskningsprogrammet


share.did-you-like-share

newsletter.want-to-know
texttexttext