#veckansgraf

Trenden: Män blir mindre ensamma

Andel män som uppger att de inte har någon nära vän (konfidensintervall 95%)

Trenden: Män blir mindre ensamma

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden 2008-09 och 2016-17 (SCB)


Folkungagatan 122
116 30 Stockholm
Sweden

Följ osshello@datastory.org

Datastory är en ideell organisation som gör data och kunskap tillgängligt för alla genom visuella appar och berättelser.


Datastorys grafik är tillgänglig under Creative Commons. Se Fri kunskap för mer information om licensiering.