#veckansgraf

Föräldrars utbildning och barnens skolbetyg

Nioendeklassares meritvärde i relation till föräldrarnas utbildningsnivå läsåret 2017-18

Föräldrars utbildning och barnens skolbetyg

Källa: Skolverket / Salsa. Meritvärdet är skolgenomsnittet av elevernas 17 bästa ämnen. Föräldrars utbildningsnivå beräknas genom att grundskola ger 1 poäng, gymnasium 2 poäng och eftergymnasial utbildning 3 poäng.


Folkungagatan 122
116 30 Stockholm
Sweden

Följ osshello@datastory.org

Datastory är en ideell organisation som gör data och kunskap tillgängligt för alla genom visuella appar och berättelser.


Datastorys grafik är tillgänglig under Creative Commons. Se Fri kunskap för mer information om licensiering.