Robin Linderborg, Daniel Lapidus

15 apr, 2019

Datastory lanserar skoltema

Hur kan Sverige skapa goda förutsättningar att lyckas för alla elever? Detta är förstås en hjärtefråga för ett folkbildningsinitiativ som Datastory. Men utvecklingen är oroande och statistiken visar att olika skolor ger dramatiskt olika resultat redan i grundskolan. Varför klarar sig vissa skolor så mycket bättre än andra år efter år? Vilka lösningar finns på problemen? Det är några av frågorna Datastory försöker besvara med lanseringen av temat skola och utbildning.

Med utgångspunkt i officiell skolstatistik och forskning kommer Datastory kartlägga skolan och skolpolitiken och skapa verktyg som låter dig förstå skolutvecklingen på ett nytt och mer detaljerat sätt.

Jämför själv

I vår första applikation på temat, kan du som användare överblicka alla grundskolors resultat i årskurs 9. Applikationen visar relationen mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas betyg.

Öppen data

All data bakom applikationen kommer från Skolverket. Datastory har i sin tur förberett statistiken för visualisering. Vi har harmoniserat variabelnamn från olika datafiler, berikat statistiken med metadata om skolorna och generellt försöka skapa en mer intuitiv datastruktur.

Vår slutgiltiga skoldata kommer finnas tillgänglig att ladda ner i vårt öppna data-projekt. Det är vårt bidrag till en mer fakta-baserad skoldiskussion som snabbare kan identifiera lösningar och investera i de skolor och områden som omgående behöver lyftas till en högre nivå.

Pågående arbete

Vi arbetar redan på fler berättelser med data på skolområdet. Har du ett tips eller förslag på en app som du skulle vilja se? Hör gärna av dig till oss på hello@datastory.org.


Folkungagatan 122
116 30 Stockholm
Sweden

Följ osshello@datastory.org

Datastory är en ideell organisation som gör data och kunskap tillgängligt för alla genom visuella appar och berättelser.


Datastorys grafik är tillgänglig under Creative Commons. Se Fri kunskap för mer information om licensiering.