Valforskningsprogrammet

Valforskningsprogrammet har sedan 1950-talet genomfört analyser av partier, medier och väljare för att bl.a. förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Valforskningsprogrammet gör också jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Projektmedlemmar

Henrik Ekengren Oscarsson

Professor i Statsvetenskap

Dennis Andersson

Forskare

Datastory-teamet

Projektledning, formgivning m.m.

Samarbeta med Datastory

Vi söker organisationer och forskargrupper som vill nå allmänheten med relevant och uppdaterad statistik.

Daniel Lapidus

Grundare och projektledare


Folkungagatan 122
116 30 Stockholm
Sweden

Följ osshello@datastory.org

Datastory är en ideell organisation som gör data och kunskap tillgängligt för alla genom visuella appar och berättelser.


Datastorys grafik är tillgänglig under Creative Commons. Se Fri kunskap för mer information om licensiering.