Samarbeten

Datastory samarbetar med forskare, universitet och andra organisationer som vill tillgängliggöra viktig information för allmänhet, journalister och beslutsfattare.

Alla samarbeten

Valforskningsprogrammet

Valforskningsprogrammet 

Valforskningsprogrammet har sedan 1950-talet genomfört analyser av partier, medier och väljare för att bl.a. förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Valforskningsprogrammet gör också jämförelser med utvecklingen i andra länder.


Samarbeta med oss

Vi söker organisationer och forskargrupper som vill nå allmänheten med relevant och uppdaterad statistik.

Samarbeta med oss

Folkungagatan 122
116 30 Stockholm
Sweden

Följ osshello@datastory.org

Datastory är en ideell organisation som gör data och kunskap tillgängligt för alla genom visuella appar och berättelser.


Datastorys grafik är tillgänglig under Creative Commons. Se Fri kunskap för mer information om licensiering.