Riksdagen om bara
kvinnor röstade

Höginkomsttagare röstar blått, och LO-medlemmar rött. Eller? Med data från SCB* kan du själv testa hur riksdagen skulle kunna se ut om en viss grupp fick bestämma.

*Bygger på senaste skattningen av partisympatier i väljarkåren, SCB maj 2018.

För senaste opinionsmätningar för hela väljarkåren, se Mätningarnas Mätning.

Genvägar: Kvinnor | Män | Norrlänningar | Stockholmare | Ej sysselsatta

nov 2018

Gör din egen jämförelse

Partisympatiundersökningen från SCB visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Två grupper som skiljer sig åt mycket sinsemellan är låg- och högutbildade, som framgår av graferna nedan. Gör din egen jämförelse genom att välja andra grupper.

Hög inkomst högerut?

Moderaterna har historiskt sett haft ett starkt stöd bland höginkomsttagare. Trenden har försvagats under senare år, men när man bryter ner väljarna efter inkomst syns fortfarande ett tydligt mönster.

Låg inkomst
Medelinkomst
Hög inkomst

Slaget om LO-väljarna

LO är med sina omkring 1,5 miljoner medlemmar en mycket viktig väljargrupp för partierna. Förbundet står traditionellt sett nära Socialdemokraterna men många medlemmars politiska sympatier har skiftat under de senaste åren.

LO-väljares sympatier
nov 2018

Stora geografiska skillnader

Socialdemokraterna är fortfarande starkast i norra Sverige. I Stockholm är Moderaterna stora. I den södra landsändan har Sverigedemokraterna stort stöd. Du hittar fler geografiska områden längst upp på sidan.

Stockholms län
Mellersta och Övre Norrland
Sydsverige

Metod och källor

SCB genomför partisympatiundersökningen två gånger om året. Undersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte.

Frågan som ställts är: "Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?" Om inget svar ges så ställs frågan: "Men vilket parti har du störst sympati för?" Dessa frågor ska inte blandas ihop med den närliggande frågan om vilket parti man skulle rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna.

Vi beräknar mandatfördelningen med samma metod som Valmyndigheten använder vid det faktiska riksdagsvalet, den så kallade jämkade uddatalsmetoden.

Ö står för övriga partier. Vi har valt att tilldela mandat för övriga partier om de sammantaget får över 4%. På senare år har övriga i SCB:s partisympatiundersökning framförallt utgjorts av Feministiskt initiativ.


Gillade du det här? Dela!

Vill du veta när nästa story kommer ut? Signa upp för nyhetsbrevet.Folkungagatan 122
116 30 Stockholm
Sweden

Följ osshello@datastory.org

Datastory är en ideell organisation som gör data och kunskap tillgängligt för alla genom visuella appar och berättelser.


Datastorys grafik är tillgänglig under Creative Commons. Se Fri kunskap för mer information om licensiering.