Ett lyckligt äktenskap?

Dra och släpp för att skapa din egen regering. Vi räknar ut hur väl partierna kommer överens baserat på deras väljares åsikter.

Partiernas storlek bygger på det preliminära valresultatet för 2018.

Du har skapat en regering med .
Skrolla ned för att se resultatet!

loading

loading

Blir det ett lyckligt äktenskap?

Du har skapat en regering med .

Vad blir det lätt att kompromissa kring och var står dessa partiers väljare långt ifrån varandra? Väljarna har fått svara på frågor om alltifrån djurens rätt till Nato-medlemskap.

Sortera frågorna efter var väljarna…

Laddar…

Data och metod

Hur går undersökningarna till?

Applikationen bygger på data från Valundersökningarna och SOM-institutet. Valundersökningarna genomförs som besöksintervjuer i samband med varje riksdagsval sedan 1956. De bygger på ett slumpmässigt urval av röstberättigade väljare i åldrarna 18-80 år. SOM-undersökningarna — årligen återkommande enkätundersökningar till befolkningen i Sverige i åldrarna 16-85 år — genomförs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Resultaten bygger på svar från partiernas väljare/sympatisörer. Partiernas väljare/sympatisörer har fått placera sig på skalor (åsiktsdimensioner) och sedan har ett genomsnitt räknats fram. När SOM-institutets data används så kodas:

  • 0 = "mycket dåligt förslag"
  • 25 = "ganska dåligt förslag"
  • 50 = "varken bra eller dåligt förslag"
  • 75 = "ganska bra förslag"
  • 100 = "mycket bra förslag"

I Valforskningsprogrammets data har frågan ställts i 11 steg från 0 – 10 ("mycket dåligt förslag" - "mycket bra förslag"). Här i applikationen har variabeln multipliceras med 10 så att skalan går mellan 0-100 ("mycket dåligt förslag" - "mycket bra förslag").

För att göra metoderna jämförbara i den här applikationen har en enklare medeltalsberäkning valts för att visa åsiktsskillnader mellan olika grupper av partisympatisörer.

Frågeformulär och kodböcker

På SOM-institutets hemsida finns formulär och kodböcker att ladda ned.

Hur räknar vi ut mandaten?

Mandatberäkningarna genomförs med samma metod som används för att fördela riksdagsmandat mellan partierna efter varje val. (Den jämkade uddatalsmetoden med en första divisor på 1,2.)

Vi använder den senaste sammanvägningen av opinionsmätningar för att beräkna hur många mandat de olika partierna får. Sammanvägningen uppdateras när det kommer en ny opinionsmätning.

collaborate.datastory-collaborates

Valforskningsprogrammet


share.did-you-like-share

newsletter.want-to-know
texttexttext