Valforskningsprogrammet

Valforskningsprogrammet har sedan 1950-talet genomfört analyser av partier, medier och väljare för att bl.a. förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Valforskningsprogrammet gör också jämförelser med utvecklingen i andra länder.

image

blogginlägg