Riksdagen om bara
kvinnor röstade

Höginkomsttagare röstar blått, och LO-medlemmar rött. Eller? Med data från SCB* kan du själv testa hur riksdagen skulle kunna se ut om en viss grupp fick bestämma.

* Bygger på skattningen av partisympatier i väljarkåren från SCB.

Genvägar: Kvinnor | Män | Norrlänningar | Stockholmare | Ej sysselsatta

nov. 2020

Gör din egen jämförelse

Partisympatiundersökningen från SCB visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Två grupper som skiljer sig åt mycket sinsemellan är låg- och högutbildade, som framgår av graferna nedan. Gör din egen jämförelse genom att välja andra grupper.

Loading...

Hög inkomst högerut?

Moderaterna har historiskt sett haft ett starkt stöd bland höginkomsttagare. Trenden har försvagats under senare år, men när man bryter ner väljarna efter inkomst syns fortfarande ett tydligt mönster.

Loading...

Slaget om LO-väljarna

LO är med sina omkring 1,5 miljoner medlemmar en mycket viktig väljargrupp för partierna. Förbundet står traditionellt sett nära Socialdemokraterna men många medlemmars politiska sympatier har skiftat under de senaste åren.

LO-väljares sympatier
Loading...

Stora geografiska skillnader

Socialdemokraterna är fortfarande starkast i norra Sverige. I Stockholm är Moderaterna stora. I den södra landsändan har Sverigedemokraterna stort stöd. Du hittar fler geografiska områden längst upp på sidan.

Loading...

Metod och källor

SCB genomför partisympatiundersökningen två gånger om året. Undersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte.

Frågan som ställts är: "Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?" Om inget svar ges så ställs frågan: "Men vilket parti har du störst sympati för?" Dessa frågor ska inte blandas ihop med den närliggande frågan om vilket parti man skulle rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna.

Vi beräknar mandatfördelningen med samma metod som Valmyndigheten använder vid det faktiska riksdagsvalet, den så kallade jämkade uddatalsmetoden.

Ö står för övriga partier. Vi har valt att tilldela mandat för övriga partier om de sammantaget får över 4%. På senare år har övriga i SCB:s partisympatiundersökning framförallt utgjorts av Feministiskt initiativ.

Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.