RL

Robin Linderborg

13 apr. 2018

Länderna vi sällan läser om

Knappt 35 procent av utrikesnyheterna som publicerades under 2017 av de stora svenska mediehusen handlade om länder utanför Europa eller USA. Det visar Datastorys nya medieanalys. Vi har tittat närmare på tre underbevakade länder.

År 2017 publicerade de stora svenska mediehusen omkring en halv miljon nyhetsartiklar online. Datastory har — med hjälp av nyhetstjänsten MyNewsFlash — analyserat samtliga artiklar och identifierat 100 000 artiklar som nämner ett land i rubrik eller ingress.

För att jämföra olika stora länder har vi räknat fram hur många artiklar som skrevs per invånare i varje land. Utifrån detta sätt att räkna, tittar vi i den här artikeln närmare på tre underbevakade länder från olika världsdelar: Indien i Asien, Nicaragua i Centralamerika, och Moçambique i Afrika.

Indien — dödliga protester och olyckor

Vid en första anblick tycks Indien vara ganska väl representerat i svenska medier. Datastory har identifierat runt 900 artiklar om landet från i fjol. Men med hänsyn tagen till landets befolkning så är rapporteringen låg — det skrevs ungefär 0,7 artiklar per miljon invånare. Motsvarande siffra för USA är runt 65 artiklar per miljon invånare.

Många av dessa artiklar handlar om samma händelse (publicerade i olika medier). Datastory har grupperat nyhetsrubrikerna efter hur lika de är varandra för att identifiera specifika nyheter. Här är några av de händelser som fick mest uppmärksamhet:

Rapporteringen blir bättre

— Bevakningen av Indien har faktiskt förbättrats avsevärt de senaste tio åren, säger Henrik Sundbom, författare och Indienexpert.

— Förr var det antingen fokus på korruption och katastrofer, eller superpositiva nyheter om den ekonomiska utvecklingen. Gråskalan saknades.

Även om rapporteringen har förbättrats, anser Henrik Sundbom fortfarande att den är skev. Han tar de återkommande nyheterna om tågolyckor som exempel.

— Visst, olyckor inträffar. Men Indien har också världens största tågnätverk. Det skulle ju vara tjänstefel av en journalist att inte rapportera om en dödlig olycka. Men när du ständigt får läsa om den typen av händelser riskerar du att få en felaktig bild av situationen.

Nicaragua — enstaka rapporter utan kontext

Även om de flesta underrepresenterade länder återfinns i Afrika, samsas även flera syd- och centralamerikanska länder i den delen på listan. Ett av dessa är Nicaragua. Vi lyckades identifiera 17 artiklar som nämnde landet i fjol.

Efter att ha räknat bort artiklar som bara nämner landet i förbigående återstod endast en handfull nyheter.

Inte hela bilden

— Den enskilt viktigaste händelsen under 2017 var de lokala valen som hölls i november. De följde på det omstridda presidentvalet 2016, som svenska media knappt rapporterade om alls, säger Erik Halkjaer, journalist med lång erfarenhet av att rapportera från Latinamerika.

— Jag ser att det finns en artikel om kanalprotesterna. Man bör vara medveten om att det i verkligheten handlar om uppemot 100 protester på tre-fyra år. Militär och polis slår ner på varenda en. Någon enstaka gång letar sig detta in i en notis i svenska medier, men kontexten utlämnas. Naturligtvis hänger protesterna och kanalbygget ihop med presidentens envälde och förtryck av kritiker och oppositionella.

Moçambique — krokodiler och kolera

Med nära 29 miljoner invånare har Moçambique en befolkning som är tre gånger så stor som Sveriges. Trots det rapporterades det nästan ingenting om landet i fjol.

Av det dussin artiklar som skrevs om Moçambique förra året handlar flertalet om udda händelser. Här är några av rubrikerna:

Inte hela bilden

Frågan är om ingenting av större vikt ägde rum i landet? Här är några händelser som vi inte hittade bland nyhetsartiklarna.

I början av året mer än fördubblades BNP-tillväxten jämfört med föregående kvartal. Samtidigt stabiliserades valutan metical efter att ha sjunkit i värde under en längre tid. Inflationen började också avta i mitten av 2017.

Efter år av väpnad konflikt mellan regeringen och oppositionspartiet Renamo kom parterna överens om att permanent förlänga en tillfällig vapenvila i maj 2017. Renamos väpnade uppror är ett arv från det moçambikiska inbördeskriget som avslutades 1992. Det nuvarande regeringspartiet stred ursprungligen tillsammans med Renamo, men parterna vände sig så småningom mot varandra.

Metod och källor

Datastory har använt tjänsten MyNewsFlash för att sammanställa en databas med nyhetsartiklar publicerade online under 2017. Följande medier har inkluderats: Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, SVT Nyheter, Sveriges Radio, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten.

Databasen innehåller en halv miljon artiklar. Datastory har sökt efter landsnamn — exempelvis "Italien" — och varianter av dessa — exempelvis "italiensk" — för att identifiera utrikesnyheter. Efter denna filtrering återstår runt 100 000 artiklar som nämner något annat land än Sverige. En och samma artikel kan nämna flera länder och räknas då en gång per land.

Datastory arbetar kontinuerligt med att manuellt kvalitetssäkra databasen, bl.a. genom att ta bort artiklar som kategoriserats fel. Vi har exempelvis tagit bort artiklar som nämner företaget Indiska, som annars skulle ha räknats till Indiens indexsiffra. Vissa siffror kan därför komma att justeras marginellt i framtiden.

Genom att dela antalet artiklar per land med antalet invånare i landet har de minst bevakade länderna i förhållande till befolkning kunnat identifieras.


Dela


Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.