DL

Daniel Lapidus

21 mars 2018

Nya visualiseringar om svensk väljaropinion

I dag publicerar Datastory och Valforskningsprogrammet gemensamt ett nytt interaktivt projekt om den svenska väljaropinionen.

Datastory är en ny digital publikation som belyser samhällsfrågor med uppdaterad statistik och användarvänliga verktyg. En av de första publiceringarna sker i samarbete med forskare från Göteborgs universitet

– Datastory är ett helt nytt sätt för forskare att kommunicera statistik genom berättelser med animerade visualiseringar. Valforskningsprogrammet får nu en samlingssida för olika visualiseringar som bygger på våra unika dataset, berättar Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet.

Mätningarnas mätning

I applikationen Mätningarnas mätning kan användaren själv utforska det sammanvägda resultatet av opinionsmätningar och jämföra det med de enskilda opinionsinstituten. Applikationen uppdateras med varje ny mätning.

– För att bli säkrare på storleken, hastigheten och riktningen på opinionsförändringar och för att inte riskera att prata i nattmössan om någon journalist ringer och ställer frågor behövs ett betydligt större empiriskt underlag än en enskild opinionsmätning. Grundläggande källkritik. Med andra ord: först när flera oberoende källor bekräftar samma sak finns det anledning att tala om en opinionsförändring, säger Dennis Andersson, forskare vid Göteborgs Universitet.

Fler stories i samma serie

Baserat på sammanvägningen från Mätningarnas mätning, ger storyn “Vilka kan bilda regering?” en bild av möjliga regeringsalternativ. Användaren kan dra i tidsreglage för att se hur den uppskattade mandatfördelningen ser ut över tid.

Ett lyckligt äktenskap

I applikationen “Ett lyckligt äktenskap” får användaren själv pussla ihop en regering utifrån partiernas storlek och politiska inriktning. Applikationen räknar sedan ut hur stora åsiktsskillnader det finns mellan partiernas väljare.

Mätningarnas mätning Partiernas väljare har fått ta ställning till frågor såsom “Låta privata företag svara för äldreomsorg?”, “Höja skatten på alkohol?”, “Ett samhälle som stärker familjens ställning?”. Utifrån detta visualiserar applikationen regeringsbildningens framtidsutsikter att hålla ihop — blir det ett lyckligt äktenskap?– Det är oerhört kul att få arbeta med tidsserier över väljares åsikter i olika sakfrågor och ha experter som Henrik Ekengren Oscarsson och Dennis Andersson nära tillhands för att förstå materialet djupare. Mot den bakgrunden vågar vi pröva nya grafiska framställningar, säger Daniel Lapidus, grundare av Datastory.

Fler visualiseringar och förklarande filmer

Samarbetet kommer fortsätta under våren 2018 med nya ämnen och tekniker. Det kommer handla om hur väljarna byter partier, och andra frågor som Valforskningsprogrammet har statistik kring.

Webbvisualiseringarna kommer även kompletteras med animerade filmer som presenteras i sociala medier och på konferenser.

– Vi hoppas att vi kan göra det här materialet intressant för fler grupper än tidigare. Politik behöver inte vara torrt och abstrakt. Det är trots allt någonting som berör oss alla, säger Daniel Lapidus.

Håll dig uppdaterad genom att prenumera på Datastorys nyhetsbrev. Anmäl dig på www.datastory.org.

Bakgrundsfakta

Projektet har kunnat genomföras med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Om Valforskningsprogrammet

Svenska Valforskningsprogrammet är ett etablerat forskarnätverk vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg.

I samband med allmänna val genomför Valforskningsprogrammet ett stort antal studier av partier, medier och väljare.

Om Datastory

Datastory är ett icke-vinstdrivande initiativ för att främja data-drivet berättande om viktiga samhällsfrågor.

Datastory verkar genom att producera egna reportage och tjänster samt i samarbete med t.ex. forskargrupper.

Datastory lanserades med stöd av Lapidus Interactive AB och Vinnova i december 2017.

Kontaktperson Datastory:
Daniel Lapidus, daniel@datastory.org


Dela


Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.